EN

WOOLEN MARXISM/ПОВСТЯНИЙ МАРКСИЗМ

KATERYNA BURLINA/КАТЕРИНА БУРЛІНА

 

У часи економічного зростання сильна віра у вільний ринок. Неоліберальна легенда, яка була привнесена західними партнерами в країни колишнього Східного блоку, говорить про те, що ринок – це саморегульована система. Більш того, зі сторінок найбільших суспільно-політичних медіа вільний ринок подібний духу святому, покликаному зійти і вирішити проблеми стражденних. Однак кожна економічна криза ринкових фундаменталістів перетворює в соціалістів. Знову і знову, викликаючи інтерес до ідей Карла Маркса. Чому марксизм, емансипативный світогляд, актуальний в академічному середовищі університетів, маргіналізований у медіа мейнстрімі, або зовсім дискредитований в світі великої політики країн Східної Європи? Можливо саме у Маркса можна знайти відповіді на питання виходу з глобальної кризи, викликаного рецесією? Ми шукаємо відповідь як читати Маркса і думати Маркса, тут і зараз, в 2020 році.

Аксинья Куріна

In an era of economic growth, there is a strong belief in the free market. A neoliberal legend that was brought by Western partners to the countries of the former Eastern Bloc, suggests that the market is a self-regulating system. Moreover, from the pages of the largest socio-political media, the free market looks like a holy spirit called to come down and solve all problems and suffering. However, every economic crisis make market fundamentalists turn into socialists. This happens over and over again, sparking interest in Karl Marx’s ideas. Why is Marxism, one of the most emancipative worldviews, highly relevant in the academic environment and the universities, supplanted by the mainstream media and completely discredited in the world of big politics in Eastern Europe? It is maybe in Marx where we can find some answers to the question of overcoming the global crisis caused by the recession? We are looking for an answer to how to read and think Marx, here and now in 2020.

Aksinya Kurina

 

 

Проект “Повстяний Марксизм” створено художницею Катериною Бурліною. Куратор – Аксиня Куріна. Візуальне дослідження виконано у техніці в техніці ручної роботи з повстю. Важливою частиною проекту є комунікаційна складова: рефлексії українських публічних інтелектуалів, активістів, представників арт-спільноти щодо лівої думки у сучасному світі. Проект реалізовано на плаформі громадської організації МІТЄЦ завдяки підтримці фонду Рози Люксембург в Україні.

Woolen Marxism is the project of artist Kateryna Burlina and curator Aksinya Kurina. This visual study has been carried out through the medium of felting by hand. Communication has been a key component of this project and includes reflections by Ukrainian public intellectuals, activists, and members of the art community on the status of left-wing thought in the world today. This project has been made possible with help from art NGO MITEC and financial support from the Rosa Luxemburg Foundation in Ukraine.

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.