EN

Влада Ралко запрошує! Сьогодні, о 19.00 Shcherbenko Art Centre


Відкриття виставки Влади Ралко у Києві.

 

Текст організаторів: 

ЗОНА ТИШІ. ФРАГМЕНТИ
ВЛАДА РАЛКО
21.02.20 – 23.03.20
Відкриття 21.02.20 о 19:00. Вхід вільний

 

Shcherbenko Art Centre презентує виставка Влади Ралко “Зона тиші. Фрагменти”, до якої увійшли великоформатні полотна і зін у єдиному екземплярі, що містить відібрані авторкою фото включно з її власними. Роботи створені художницею влітку 2019 року під час перебування в арт-резиденції «ЧервонеЧорне» в Каневі.

Назва виставки відсилає до табличок із вимогою дотримуватися тиші довкола Чернечої гори в Каневі – місця, де похований Тарас Шевченко. «Таке регламентоване замовчування обертається насиллям, коли мова, а саме мова мистецтва, уособлена в поетичному слові, підлягає німоті», – зазначає художниця.
Зважаючи на постать поета, інструменталізовану радянською ідеологією та розтиражовану номенклатурою часів незалежності, Влада Ралко задалася питанням щодо ролі художника і мистецтва в формуванні людини та суспільства, а саме – «усвідомлення процесу художньої праці як певного ключа до розуміння циркуляції цінностей у людській спільноті».

В результаті, серії полотен, малюнків і фотографій, об’єднані в проекті «Зона тиші», транслюють напружене зіставлення «зовнішнього та внутрішнього». Вміло на в’язаних патетичних лозунгів та цінностей, що складають умову можливості людського співбуття. Замовного мистецтва, що має «антигуманну природу», та мистецтва такого, що покликане «апелювати до людського в людині».

В межах виставки відбудеться презентація книги Влади Ралко «Зона тиші». Видання ознайомить читачів із репродукціями полотен, малюнків і фотографій, що увійшли до однойменного проекту, створеного в Каневі, та авторським текстом-коментарем до нього. До того ж, у книзі представлений фрагмент листування мистецтвознавиці Поліни Ліміної з Владою Ралко та Володимиром Будніковим, а також рецензія перформерки і теоретикині мистецтва Лариси Венедиктової. Мисткиня та обидві дослідниці візьмуть участь у події презентації.

Влада Ралко
Народилася 1969 року в Києві. У 1987 році закінчила Республіканську художню середню школу ім. Т. Г. Шевченка, в 1994-му – Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури (майстерня проф. В. Шаталіна). Член Національної спілки художників України з 1994 року. Живе та працює в Києві.

_________________________
THE QUIET ZONE. FRAGMENTS
VLADA RALKO
21.02.20 – 23.03.20
Opening 21.02.20 at 19:00. Free entrance

Shcherbenko Art Centre presents the exhibition by Vlada Ralko “The Quiet Zone. Fragments” that includes large-format canvases and the zine in a single copy that contains selected by the author photos and her own ones. The works were created in 2019 while staying at the ChervoneChorne Art Residence in Kaniv.

The name of the exhibition refers to the signboards demanding to keep silence around Chernecha Mountain in Kaniv that is a place where Taras Shevchenko is buried. “This prescriptive silent omission turns into violence when it is the language, and the language of art embodied in the poetry, in particular, that is silenced”, as the artist says.
Vlada Ralko started building the questions about the role of the artist and art in shaping the person and society taking into account a figure of the poet instrumentalized by Soviet ideology and propagated by the nomenclature of the times of independence. Namely, she “came to conclusion that mindful art practice is a key to understanding the circulation of values in human communities.»

As a result, the series of canvases, drawings, and photographs combined in “The Quiet Zone” project broadcast a tense juxtaposition of “external and internal”. This juxtaposition of skillfully embedded pathetic slogans and values ​​that make human coexistence possible. Comparison of customized art that has an “anti-humanistic nature” and art that is made to “appeal to the human in humankind.»

Within the exhibition, there will be a presentation of the book “The Quiet Zone” by Vlada Ralko. The publication will introduce readers to the reproductions of canvases, drawings, and photographs included in the Kaniv project and the author’s text-commentary on it. In addition, the book presents a fragment of correspondence of art critic Polina Limina with Vlada Ralko and Volodymyr Budnikov as well as a review of performance artist and art theorist Larysa Venediktova. The artist and both researchers will participate in the presentation event.

Vlada Ralko
Born in 1969 (Kyiv, Ukraine). In 1987 graduated from Kyiv Art School. 1988-1994 – Kyiv State Academy of Arts (Fine Arts Department, coordinator – professor V. Shatalin). Member of the National Artists’ Union of Ukraine from 1994. Lives and works in Kyiv.

Shcherbenko Art Centre
Created by Ukrainian curator Maryna Shcherbenko. The aim of the centre is to create opportunities for dialogue between the art world and a broad audience. Shcherbenko Art Centre arranges the exhibitions and works as a venue for lectures, panel discussions, workshops with leading masters of contemporary art in Ukraine and other countries.

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.