УЯВНІ ТІНІ ТА ТІНІ 

УЯВНІ ТІНІ ТА ТІНІ 

20 жовтня у просторі фонду «Мистецтво без меж» (Київ) відкривається арт проект «Уявні тіні та тіні». 

Текст організаторів:

Виставка-діалог живописця Олега Тістола та фотографа Ігоря Бондаренка підіймає питання  реального та ірреального, суб’єктивного та об’єктивного в нашому сприйнятті дійсності. 

Давньогрецький філософ Платон казав, що прийняте нами у якості реальності може бути лише  тінями, що грають на стіні печери. Адже кожен з нас інтерпретує зовнішній світ, як образ, що  складається у розумі. Тільки відірвавшись від стандартів сприйняття, ми можемо побачити світло  справжньої реальності. Саме такий відхід від художніх стандартів різних медіа демонструють у  новому проекті Олег Тістол та Ігор Бондаренко  

В своєму мистецькому діалозі живописець та фотограф ніби обмінялися художніми засобами  візуального відображення, для того, щоб підкреслити амбівалентність поглядів та різноманіття смислових контекстів нашого сприйняття світу. Створюючи портрети з тіней, Тістол майже відкидає  емоційну гамму живописності, апелюючи тільки до контрастів між особистістю та середовищем,  реальністю та містикою, об’єктивним та суб’єктивним, використовуючи колір, лише як певний  емоційний тон. У той час фотограф Ігор Бондаренко вносить в чіткий світ фотографічної  монохромної репрезентації дійсності найголовніший художній засіб живопису – колір, як одну з  основних констант нашого бачення дійсності. І цей конфлікт, відверте вторгнення в монохромну  «картинку», цілком трансформує першопочаткове її сприйняття, розширюючи діапазон її  трактування та залучаючи до діалогу глядача про те, що є реальність та істина. 

Тетяна Міронова, засновник благодійного фонду « Мистецтво без меж»: «Діалог двох медіа та двох творчих особистостей завжди цікавий тим, що дає можливість не  тільки споглядати мистецтво, а й долучитись до інтелектуальних дискусій про  неоднозначність особистого сприйняття світу. Адже мистецтво – це, в першу чергу,  філософія буття, відображена крізь призму форм та кольору».

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.