EN

POWER OF SUPPORT / СИЛА ПІДТРИМКИ – серія керамічних гербів міст-побратимів Києва

Проєкт у двох діях до Дня Києва: вперше, втрачені інтер’єрні керамічні панно Ольги Рапай. 25.05.2023 – 25.08.2023, Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Київ, вул. Лаврська, 9.

Текст організаторів: 

 

Тривалий проєкт з віднайдення, дослідження та реставрації інтер’єрних панно скульпторки-керамістки Ольги Рапай, які раніше вважалися втраченими, організовано в двох діях. Дія перша – POWER OF SUPPORT / СИЛА ПІДТРИМКИ – серія керамічних гербів міст-побратимів Києва. Наша столиця, не зважаючи на війну, святкує свою річницю в колі давніх та нових друзів, повсякчас відчуваючи їхню підтримку. Київ ще у 1961 році приєднався до світового руху поріднених міст. Першими побратимами української столиці стали польський Краків та фінське Тампере, згодом до них приєдналися німецький Лейпциг, столиця Словаччини Братислава та прекрасна італійська Флоренція, ще через декілька років французька Тулуза та японське Кіото. Керамічні герби саме цих міст постануть перед відвідувачами.

Монументальний наїв у другій дії проєкту – POWER OF ROOTS / СИЛА КОРІННЯ. Почасти міфологізований, почасти дитинний та ідеалізований погляд Ольги Рапай на наше історичне коріння. Узагальнені середньовічні образи виринають з небуття та забуття. Поєднання оманливої художньої простоти та технічної складності виконання – візитівка авторки.

Процес дослідження, реставрації та консервації втрачених настінних панно Ольги Рапай тривав рік. POWER OF FRAGILITY / СИЛА КРИХКОСТІ – своєрідний звіт з науково-дослідної та реставраційної роботи. А також спроба показати, наскільки плідною для збереження культурної спадщини може бути ініціатива, коли хтось небайдужий бере на себе відповідальність зібрати та відновити необачно зруйноване і забуте.

В межах проєкту заплановані лекції, майстер-класи для дітей та дорослих з ліплення, вишивки та реставрації, обговорення питань збереження культурної спадщини під час війни в професійному середовищі.

Партнери проєкту:

Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів

Фонд імені Ольги Рапай-Маркіш

Видавництво «Дух і літера»

Журнал «Антиквар»

Національна премія «Скарб нації»

—————————

POWER OF FRAGILITY

a project in two acts dedicated to the Day of Kyiv: for the first time, the lost interior ceramic panels by Olha Rapai

25.05.2023 – 25.08.2023

National Museum of  Ukrainian Folk Decorative Art

9 Lavrska St., Kyiv

The ongoing project to find, research and restore interior panels by sculptor-ceramist Olha Rapai, which were previously considered lost, is organised in two acts. The first is POWER OF SUPPORT, a series of ceramic coats of arms of Kyiv’s sister cities. Our capital, despite the war, celebrates its anniversary in the circle of old and new friends, always feeling their support. Back in 1961, Kyiv joined the global movement of sister cities. The first sister cities of the Ukrainian capital were Krakow, Poland, and Tampere, Finland, followed by Leipzig, Germany, Bratislava, Slovakia, and the beautiful Italian city of Florence, and a few years later by Toulouse, France, and Kyoto, Japan. Ceramic coats of arms of these cities will be on display.

The second act of the project, POWER OF ROOTS, is a monumental naïve, partly mythological, partly childish and idealised view of our historical roots by Olha Rapai. Generalised medieval images emerge from oblivion and forgetfulness. The combination of deceptive artistic simplicity and technical complexity is the author’s trademark.

The process of researching, restoring and conserving the lost wall panels by Olha Rapai lasted a year. POWER OF FRAGILITY is a kind of report on the research and restoration work. It is also an attempt to show how fruitful an initiative can be for the preservation of cultural heritage when someone who cares takes the responsibility to collect and restore what has been recklessly destroyed and forgotten.

The project will include lectures, workshops for children and adults on modelling, embroidery and restoration, and professional discussions on the preservation of cultural heritage during the war.

Project partners:

Association of Art Historians, Experts, Appraisers and Restorers

Foundation by name Olga Rapai-Markish

Dukh i Litera Publishing House

Antiquarian magazine

National Award “Treasure of the Nation»

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.