EN

ПІСЛЯОБРАЗ


Групову виставку Артема Волокітіна, Тетяни Маліновської, Марії Куліковської та Аліни Федотової можна подивитися у  Voloshyn Gallery (Київ) до 28 квітня.

Текст галереї: 

Voloshyn Gallery представляєгрупову виставку «Післяобраз», у рамках якої буде представлено живопис Артема Волокітіна, Тетяни Маліновської, скульптури Марії Куліковської та відео-арт Аліни Федотової.

Кураторки проекту: Тетяна Маліновська та Юлія Волошина.

Післяобраз (afterimage) – це феномен, коли після концентрації погляду на конкретному об’єкті мозок створює певний образ, що утримується свідомістю навіть після усунення об’єкта. Післяобрази найчастіше виникають від споглядання предметів, що були опромінені сонцем, або сліпучих спалахів. З фізіологічної точки зору даний феномен є побічним ефектом адаптації очей до яскравого світла. Однак післяобрази мають досить індивідуальний характер, тому що в них присутня велика частка психоемоційного стану людини.
Післяобраз – це візуалізація взаємодії між ілюзією та реальністю, коли вони сплітаються настільки щільно, що їх неможливо відрізнити одне від одного, навіть незважаючи на наочні протиріччя. Тут гармонія між предметним і фантазійним світами досягається за рахунок персональних відчуттів. Сприйняття людини надає цим двом феноменам виразності та рівності поміж собою, робить їх візуально відчутними.
Саме ця контроверсійна гармонійність та реалістична ілюзорність поєднує монохромну яскравість картин Волокітіна, експресивну чуттєвість творів Маліновської, прогресивну тонічність відео-арту Федотової та динамічну статику скульптур Куліковської. (Уляна Курганова, мистецтвознавиця)

Артем Волокітін народився у 1981 році у місті Чугуєві (Харківська область). Навчався у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Стажувався в майстерні Ентоні Гормлі в Лондоні. У 2011 році став першим володарем Головної премії PinchukArtCentre. У 2011 році автор брав участь у паралельній програмі Венеційської бієнале. У 2015 році роботи Волокітіна було представлено в рамках основної програми Венеційської бієнале (український павільйон «Надія!»). Презентації робіт Волокітіна відбувались у рамках таких арт-ярмарків, як: Art Copenhagen, Kolner Listе та Scope NY. Нині автор живе та працює у Харкові.
Тетяна Маліновська народилась у 1980 році в Одесі. Навчалась у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Протягом 2002–2007 рр. навчалась і працювала в художній майстерні «Боттега» Євгена Бикова. З 2005 року працює спільно з Артемом Волокітіним. З 2010 року керувала багатьма масштабними груповими жіночими проектами, серед них: «Women Secret» (Мистецький Арсенал), «Нуль без Палички» (ErmilovCentre), «Toy Story» (Voloshyn Gallery) та ін. Нині авторка живе та працює в Харкові.
Марія Куліковська народилась у 1988 році у Керчі (Крим, Україна). Навчалась у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури та Королівській академії вільних мистецтв (Стокгольм, Швеція). Фіналістка конкурсу МУХі (2010), номінантка PinchukArtCentre Prize (2013), учасниця резиденції RutaRuna (2013). У 2013 році читала авторський курс з медіа-арту в IZOLYATSIA (платформа культурних ініціатив), викладала Ліверпульському університеті ім. Дж. Мурса (2017). Засновниця Школи політичного перформансу у Києві, Україна (2016). Нині авторка базується у Києві, працює в Україні та за кордоном.
Аліна Федотова народилась у 1986 році в Інкермані (Крим, Україна). Навчалась у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури, Інституті мистецтв Опольського університету (магістратура з «Нових медіа») та Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова (океанологія). Працює у техніках живопису, цифрової сценографії, аудіовізуального мистецтва та ін. Активно співпрацює з композиторами та діджеями з України, Росії та Європи. Художниця брала участь у багатьох персональних та групових проектах в Україні, Польщі, Німеччині, Нідерландах та Росії. Нині авторка живе та працює в Ополе, Польща.
——————-

26.03.2019 – 28.04.2019
Opening: March 26, 7:00 PM, Voloshyn Gallery, Kyiv, 13 Tereshchenkivska Str.

Voloshyn Gallery is proud to present the group exhibition Afterimage, showcasing the paintings by Artem Volokitin and Tetiana Malinovska, sculptures by Maria Kulikovska, and video art by Alina Fedotova.
Project curators: Tetiana Malinovska and Julia Voloshyna.

An afterimage is a phenomenon of human consciousness that creates and retains an image of an object the gaze had focused on even after the object itself has been removed. Afterimages occur most commonly after observing objects lit up by sunlight or blinding flares. From the physiological perspective, afterimages are a side effect of an eye adapting to bright light. And yet, these afterimages are highly individual and strongly affected by each person’s psychological or emotional state.
An afterimage visualizes interactions between reality and illusion intertwined so closely as to become indistinguishable, despite glaring contradiction. The harmony between the material reality and the fantasy world is attained through personal experiences. Human perception makes the two phenomena manifest and equal, both visually tangible.
This controversial harmony and illusory realism combine the vibrant monochrome of Volokitin’s paintings, the expressive sensuousness of Malinovska’s works, Fedotova’s progressive tonic video art, and Kulikovska’s dynamic static statues. (Uliana Kurhanova, art scholar)

Artem Volokitin was born in 1981 in the town of Chuhuiv (Kharkiv region). He studied at the Kharkiv State Academy of Design and Art. He had an internship at Antony Gormley’s studio in London. He won the Main PinchukArtCentre Prize in 2011. In 2011, he participated in the parallel program of the Venice Biennale. In 2015, Volokitin’s works were presented at the main program of the Venice Biennale (Ukrainian pavilion “Hope!”). Volokitin’s works were exhibited at art fairs Art Copenhagen, Kolner Listе and Scope NY. He lives and works in Kharkiv.
Tetiana Malinovska was born in 1980 in Odesa. She studied at the Kharkiv State Academy of Design and Art. In 2002-2007, she studied and worked at Yevhen Bykov’s Bottega Art Studio. She’s been working with Artem Volokitin since 2005. Since 2010, she spearheaded many large-scope group women’s projects, including Women Secret (Mystetskyi Arsenal), Big Fat Nothing (YermilovCentre), and Toy Story (Voloshyn Gallery). She lives and works in Kharkiv.
Maria Kulikovska was born in 1988 in Kerch (Crimea, Ukraine). She studied at the National Academy of Fine Arts and Architecture and at the Royal Swedish Academy of Fine Arts (Stockholm, Sweden). Mukhi Prize 2010 finalist and PinchukArtCentre Prize nominee 2013. In 2013, she participated in RutaRuna residency and taught a course in media art at IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives. She also founded the School of Political Performance in Kyiv, Ukraine (2016). In 2017, she taught at Liverpool John Moores University. She is based in Kyiv, works in Ukraine and abroad.
Alina Fedotova was born in 1986 in Inkerman (Crimea, Ukraine). She studied at the National Academy of Fine Arts and Architecture, at the Institute of Art of the University of Opole (Masters in New Media), and at Lomonosov Moscow State University (marine sciences). She works in painting, digital stage design, audiovisual art, etc., actively collaborating with composers and DJs from Ukraine, Russia and Europe. The artist participated in many solo and group projects in Ukraine, Poland, Germany, the Netherlands, and Russia. She lives and works in Opole, Poland.

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.