EN

МИСТЕЦТВО КИЄВА ПІЗНЬОРАДЯНСЬКИХ ДЕСЯТИЛІТЬ

Круглий стіл на тему: «Мистецтво Києва пізньорадянських десятиліть в контексті загально художньої проблематики епохи». НХМУ (Київ).

 

Кураторський текст:

Серед запропонованих питань:

• Українське мистецтво другої полонини 1950-х середини 1980-х років як етап вітчизняної історії мистецтва: періодизація, спрямування;
• Роль та місце Києва у формуванні мистецько-культурної ситуації в Україні в зазначених десятиліть;
• Головні тенденції в українському, зокрема київському, мистецтві зазначеного періоду, їхній зв’язок та особливості у загально радянському просторі;
• Джерела оновлення українського мистецтва пізньорадянського часу – національні традиції, вітчизняна історія мистецтва, світовий досвід;
• Соцреалізм пізньорадянських десятиліть. Український вимір;
• «Офіційне» та «неофіційне» мистецтво: визначення, кордони, спрямування;
• Вияв індивідуальності художника як проблема десятиліть;
• Візії сучасного мистецтва в творчості київських художників другої половини 1950-середини 1980-х років;
• «Виміри живописності» як однієї з ознак київського мистецтва;
• Роль та місце нестанкових видів творчості у художньому процесі зазначених десятиліть.

Модератор:
Галина Скляренко — куратор, кандидат мистецтвознавства
Учасники:
Оксана Баршинова — завідувачка науково-дослідного відділу мистецтва ХХ – початку ХХІ століть Національного художнього музею України, мистецтвознавець, куратор;
Ліза Герман — кандидат мистецтвознавства, куратор;
Ольга Петрова — доктор філософських наук, кандидат мистецтвознавства;
Євгенія Моляр — мистецтвознавець, критик, дослідниця радянського монументального мистецтва;

 

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.