Меню

Круглий стіл в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України

7 листопада о 15.30

Текст організаторів:

У рамках міжнародної наукової конференції «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України відбудеться Круглий стіл, тематика якого пов’язана з рішеннями МОН і Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій стосовно опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук /Наказ МОН № 1220 від 23.09.2019/, Порядку присвоєння звань наукових і науково-педагогічних працівників /Наказ МОН № 13 від 14.01.2016/ та Порядку формування переліку науково-фахових видань України /Наказ МОН від 15.01.2018/ та ін. Мета круглого столу — сформулювати конструктивні пропозиції щодо вирішення цих завдань.

Серед дискурсивних питань будуть такі:
– окреслення загального стану української гуманітаристики у річищі державної наукової та науково-освітньої політики;
– досвід Польщі у вирішенні методики оцінки наукової компетенції вченого-гуманітарія;
– створення української гуманітарної наукометричної бази;
– роль Open Journal System у просуванні національних гуманітарних видань до наукометрічних баз WoS та Scopus;
– стаття в англомовному науковому часописі: особливості структури.

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
Євгенія Коновальця, 18Д

бачите помилку, пишіть сюди