EN

КАДОШ


В галереї Iconart (Львів) триває виставка Катерини Кузів “Кадош”.

Операторка Оля Клімчук

Текст організаторів: 

КАДОШ

Кадош – відокремлений, призначений. Святість не просто як дещо вознесенне до межі, а те що має своє призначення. Духовний стан, що досягається не у відриві від реальності, а навпаки – зануренні у дійсність, прийняті Божої волі.

Планується цикл ікон житія Єви і Богородиці, як два шляхи, два вибори людини за її вільною волею. Втрата святості через протиставу людських прагнень, оману, спокушуваність та ілюзійність власного «добра», і навпаки святість у покорі, смиренні пристрастей, готування і посвята себе Богові.

 

 

KADOSH

Kadosh is detached, preordained. Holiness as not something just ascended to the limit, but something that has a purpose. The spiritual state is achieved not in isolation from reality, but on the contrary – immersion, in reality, accepted by God’s will.

 

The cycle of icons of the life of Eve and Madonna is planned as two paths, two choices of a person according to her free will. Loss of holiness through the opposition of human aspirations, delusion, temptation and illusion of one’s own “good”, and vice versa sanctitude in humility, humbleness of passions, preparation and dedication to God.

 

 

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.