EN

ИНТРОСПЕКЦИИ


до 27 мая в Dymchuk Gallery (Киев) можно посмотреть выставку Дмитрия Евсеева (Одесса).

Текст организаторов: 

На виставці під назвою «Інтроспекції» представлено живописні полотна, створені протягом останніх років.

Нехай це твердження суперечливе, і звістки про смерть живопису мають давню історію, усе-таки дев’яності та двотисячні роки як у світовому, так і в українському мистецтві певною мірою можна охарактеризувати відмовою від живопису. В більшості своїй художники знаходили нові засоби виразності, а критики говорили про живопис як несучасний медіум, який вичерпав себе. Однак за останні роки смерть живопису все більше заперечують, а про те, що цей медіум досяг свого ліміту, говорити все ж рано.

Дмитро Євсєєв, який експериментує також з фотографією, безумовно є прихильником живопису та вісником його повернення в новій якості.

В серії камерних робіт, більшість з яких є портретами, він схоплює різноманітні стани, в яких опиняється його герой. Психологізм його робіт безперечний і досягається мінімальними засобами – прості за композицією, аскетичні у кольорі, вони фокусуються на емоціях портретованого.

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.