EN

HOMO LUDENS ART, АБО МИСТЕЦТВО «ЛЮДЕЙ ГРАЮЧИХ»

Текст Юлії Степанок (Львів) про фестиваль аудіовізуального мистецтва «Тетраматика» (Львів).

“Гра є добровільна дія або заняття, яке здійснюється всередині встановлених меж місця і часу за добровільно прийнятими, але абсолютно обов’язковими правилами з метою, яка міститься в ньому самому, і яке супроводжується почуттям напруження і радості, а також свідомістю «інакшого буття», ніж «повсякденного» життя”.* Гра – це відхід людини від повсякденного життя. Будь-яка гра переносить людину в магічний вимір. Це – тимчасова сфера, яка знаходиться серед буденного життя. У цьому полягає подвійність гри: вона виступає як діяльність у реальному світі і одночасно – в уявному, ілюзорному світі. Гра витає над дійсністю, як якась невловима видимість. Вона є в кожній дії людини і супроводжує її впродовж усього життя.

 

 

У Львові відбулася виставка в рамках фестивалю аудіовізуального мистецтва «Тетраматика». Представлені автори піднімали питання чуттєвої взаємодії зі світом посередництвом сучасних технологій та емоційних взаємодій з глядачами. Постановка проблеми про сучасні технології як бар’єр до взаємодії  та взаєморозуміння, які з іншого боку виступають учасником та допоміжним елементом наших соціальних стосунків.

 

 

На виставці були представлені роботи митців з різних країн світу, проте всі вони пов’язані між собою темами: людського, божественного vs технологічного. Звертаючись до тем біблійних, міфологічних та міфотворчих, філософських, історичних, подекуди фальсифікації чи підміні та переосмисленні різних історичних понять, фактів та епох. Дану виставку, на мою думку, можна розглядати базуючись на філософських напрацюваннях Йохана Гейзінги, котрий в своїй праці “Homo ludens” говорить про гру, як одну з невід’ємних частин людського існування. “Гра є старішою за культуру, оскільки остання асоціюється з людиною”.*

 

 

Вся виставка  –  ніби величезний віртуальний штучний світ де кожен автор грається з нами, глядачами. Першочергово, граючись зі своєю свідомістю, втілює свою гру у віртуальних проєктах чи проектуючи власний віртуальний світ. В роботі Сергія Петлюка “Я не можу звідси вибратися” мова йде про проблему увязненння і зацикленя людства на данний момент в цифровій оболонці. Відбувається поступове стирання граней між реальним і цифровим в нашому житті, що набирає тривожно-іронічного забарвлення.

 

 

Мутація звуків завдяки використанню багів, деконструкція Старого і Нового Завіту, руйнування символічних значеннь, проблема
заміни звичних нам звуків письма і малювання клацанням клавіш – кожен з художників торкнувся надзвичнайно глибокої теми та не менш вражаючого її втілення в аудіовізуальних інсталяціях, котрі розсипались по периметру виставкової зали, разом утворюючи закритий простір велетенського лабіринту-гри, в котрий потрапляли відвідувачі.

 

 

«…Обов’язок бути онлайн, прив’язаність до пристроїв і відповідно віддалення від натурального та органічного світу. Чи можемо ми назвати це поглибленням кризи реальності, чи погіршить це екологічну ситуацію? Поєднуючи й переплітаючи між собою бетонну архітектуру, природничий і цифровий світи, повстають питання про взаємодію і зв’язок між ними.” (Уривок з опису відео Віталія Шупляка “Hot screen”).

 

Тому, про даний виставковий проєкт складно сказати чи був він вза’ємодією з глядачем чи діалогом, віртуальною грою чи повноцінною реальністю. Гейзінга зазначає з цього приводу: “Діалог – форма штучна. Це художня вигадка, фікція. Як би високо не ставили греки мистецтво бесіди, воно ніколи цілком не співпадало з літературною формою діалогу. Діалог у Платона – це легка, ігрова форма мовного мистецтва”…

 

 

*Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга [пер. с ни- дерл., общ. ред. и послесл. Г. М. Тавризян]. – М. : Издательская группа “Прогресс”, “Прогресс-Академия”, 1992. – 464 с.

 

 

Фото: Сергій Горобець (надані організаторами)

 

У 2021 році фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради.

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.