Ганна Криволап в НМ ім. Андрея Шептицького (Львів)

Ганна Криволап в НМ ім. Андрея Шептицького (Львів)

До 27 лютого

Текст організаторів:

Виставка творів Ганни Криволап «Діалог традицій».
Виставку представляють колекції «Причетність» і «Стрічки». Вони визначають поетично-смислову цілісність картин, які об’єднує концепт культурно-генетичного коду – важливої ланки світоглядного поля авторки. Мисткиня входить до рейтингу топ-100 найкращих українських майстрів за кордоном. Окрім персональних виставок, вона бере активну участь у групових і міжнародних виставкових проєктах. Твори Ганни Криволап зберігаються в музеях і у приватних колекціях.
«Морфологічні зміни в малярстві Ганни Криволап спричинені системною працею над упорядкуванням авторської пластично-образної мови. Долаючи спонтанність безпосередніх реакцій на красу, художниця здійснює поетапні процедури логічно-конструктивної переорганізації живописного середовища, утверджуючись на дедалі вищих щаблях професійного досвіду. Сьогодні Ганна Криволап – мисткиня, творча програма якої синхронізується з розвитком естетичного та духовного світогляду. Манера письма закріплює чергові сходинки її самопізнання в різних жанрово-тематичних і смислових лініях пошуку.
Концепція живопису Ганни Криволап перебуває в постійному розвитку й уточнюється осмисленими фаховими завданнями. Через нові способи пластичної інтерпретації “класичних” жанрів (фігури, портрета, краєвиду) художниця спрямувала зусилля на оволодіння синтетичною формою як містком до символьно- семантичного трактування простору та конструювання поетичних смислів. Підсилена інтуїцією пошукова парадигма розкрилась у низці оригінальних авторських циклів картин, у яких екзистенція розчиняється в метафізиці барв і форми. Від фігуративної до ліричної абстракції, через субстанцію іманентності й “антропології кольору” пожвавлюються канали комунікації між формалістичними конструктами та емоційною ідентичністю мисткині.
Колекції картин, що визначають поетично-смислову цілісність нової виставки Ганни Криволап, об’єднані концептом культурно-генетичного коду – важливої ланки світоглядного поля авторки. Чинник чуттєвості при цьому відіграє роль інспіратора вільного діалогу з “архетипною свідомістю”, допускаючи свободу занурень у приховану трансцендентність. “Причетність” і “Стрічки” виросли з постійного прагнення художниці підтримувати зв’язки з живою традицією, шукати способів взаємодії субстрату етнічності й актуальних моделей формально- образного мислення. Абстрактно-асоціативні елементи – маркери певного історико-культурного чи фольклорного джерела – стають формоорганізувальними ланками нової міфологічної реальності. У такій стратегії живописання Ганна Криволап виносить на полотно особливу драматургію морфологічних елементів, через які в річищі трансавангарду транслюється метакод традиції та розгортаються нові ландшафти універсальної гармонії», – вважає Роман Яців, професор Львівської національної академії мистецтв.
Виставка триватиме до 27 лютого.

Національний музей ім. Андрея Шептицького
просп. Свободи, 20, Львів

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.