EN

ФОТОВИСТАВКА НЕЗЛАМНІ: ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ БАЛЕРИН НАДРУКОВАНІ НА ПАНЕЛЯХ ГІЛЬЗ

З 1 лютого 2023 виставка Unbroken – фото українських балерин, надрукованих на гільзах, буде представлена в музеї Casa de America, в Мадриді. Митці також планують презентувати проєкт в Україні.

Текст організаторів: 
Метою проекту є, в тому числі, висвітлення і підтримка інтересу європейських громад до війни в Україні. Всі кошти від продажу будуть відправлені на донати.
Виставка проходила в Парижі на вулиці Francs Bourgeois у районі Le Marais до 20 січня 2023. З 1 лютого 2023 виставка буде представлена в музеї Casa de America, в Мадриді. Митці також планують презентувати проєкт в Україні.

Для цього проекту художники переносять образи українських балерин, які змушені були покинути Україну через війну на гільзи. Сила, рішучість і краса танцівниць протиставляються безглуздому насильству, жорстокості та руйнуванню, завданому кулями.

Фотографії балерин надруковані на панелі гільз за допомогою УФ-принтера.

Unbroken Project є результатом мистецької співпраці фотографа Феліпе Хакоме та Світлани Оніпко, фотографа і танцівниці Українського національного балету. Художники познайомилися за 2 роки до початку війни в Україні під час фотосесії в Києві.

«Я сказала Філіпе, що якщо ми створимо фотопроєкт який зможе допомогти українцям. І він відповів, звісно, ми повинні спробувати. Це проєкт дав мені багато мотивації, я зустріла багато дівчат в такій же ситуації як я, які змушені були покинути Україну через війну.. Вони відчувають те що і я. Для мене цей проєкт, це коли балерина сильна духом, але в її серце потрапляє куля і ця сильна балерина ламається зсередини. І її душа не може знайти собі місця. Я хотіла передати цей контраст: жорстокості війни, нелюдяності і мистецтва, показати душу митця, який завжди залишиться митцем» – розказала Світална ОНІПКО.

«Я думаю що сила цього проєкту знаходиться в силі історії Світлани, її історії як балерини і як фотографа і її досвіду проживання в країні яка знаходиться у стані війни. В цьому проєкті є душа» – коментує Феліпе ХАКОМЕ

Кошти, отримані від продажу мистецьких робіт проекту Unbroken/Незламні, будуть передані на допомогу та відновлення України.

Сайт проєкту: https://www.unbroken-project.com/ 

Про авторів

СВІТЛАНА ОНІПКО, 1995, Україна

Світлана Оніпко – фотограф і танцівниця Національної опери України. 9 років вона навчалася у Київському хореографічному училищі, перш ніж потрапила в Національну оперу. Вона танцювала з Національною оперою в таких країнах, як Німеччина, Італія, Франція, Греція, Японія та Тайвань. У 2018 році, натхненна своїми подорожами, вона почала свою кар’єру фотографа-портретиста, знімаючи виключно на плівку.

ФЕЛІПЕ ХАКОМЕ, 1985 рік, Еквадор

Феліпе Хакоме – фотограф, який народився в Еквадорі. Після закінчення навчання в Лондонській школі економіки його робота була зосереджена на питаннях людської мобільності та прав людини. У 2010 році став переможцем конкурсу молодих репортерів Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Фотографії Феліпе з’явилися в таких виданнях, як Foreign Policy Magazine, The Guardian, Vice Magazine, CNN Photo Blog і Miami Herald. Роботи Феліпе Хакоме також виставлялися в Лондоні, Амстердамі, Бейруті, Женеві, Амстердамі, Кіто та Вашингтоні.

За додатковою інформацією звертайтеся до: Анна Йовка, PR-менеджер yovkanna@gmail.com

eng

ART AND WEAPONS. THE UNBROKEN PHOTO EXHIBITION TAKES PLACE IN PARIS: THE PHOTOS OF THE BALLERINAS ARE PRINTED DIRECTLY ONTO A PANEL OF BULLET CASING USING A UV PRINTER

18.01.2023

The exhibition takes place in Paris, Francs Bourgeois street, Le Marais district until January 20, 2023. Starting on February 1, 2023, the exhibition will be presented at the Casa de America museum, in Madrid. The artists also plan to present the project in Ukraine.

For this project, the artists transfer images of Ukrainian ballerinas displaced by the conflict onto bullet casings. The strength, determination, and beauty of the dancers are juxtaposed with the senseless violence, brutality, and destruction inflicted by the bullets.

The photos of the ballerinas are printed directly onto a panel of bullet casings using a UV printer.

The Unbroken Project is the result of an artistic collaboration between photographer Felipe Jácome, and Svetlana Onipko – photographer and dancer of the Ukrainian National Ballet. The artists met 2 years before the war during a photoshoot in Kyiv and connected over their love for photography. 

“I told Filipe, what if we create a photo project that can help Ukrainians? And he said, of course, we should try. This project gave me a lot of motivation, I met many girls who are in the same situation as me, who had to leave Ukraine because of war. They feel the same as I do. For me, this project is when a ballerina is strong in spirit, but a bullet hits her heart and it brakes the ballerina from the inside. And her soul cannot find peace. I wanted to convey this contrast: the cruelty of war, inhumanity, and art, the soul of an artist who will always remain an artist,” – said Svitlana ONIPKO.

“I think that the strength of this project lies in the strength of Svetlana’s story, her story as a ballerina and as a photographer, and her experience of living in a country at war. This project has a soul,” –  comments Felipe JÁCOME.

All profits generated from the sale of the Unbroken project’s artworks will be donated to recovery efforts in Ukraine

Project’s site: https://www.unbroken-project.com/ 

About the artists

SVITLANA ONIPKO, 1995, Ukraine

Svetlana Onipko is a photographer and a classical dancer with the Ukraine National Opera. She studied for 9 years in the Kiev Choreography School before being accepted in the National Opera. She has danced with the National Opera in countries such as Germany, Italy, France, Greece, Japan, and Taiwan. In 2018, inspired by her travels, she began her career as a portrait photographer shooting solely on film.

FELIPE JÁCOME, 1985, Ecuador

Felipe Jácome is a photographer born in Ecuador. After finishing his studies at the London School of Economics, his work has focused on issues of human mobility and human rights. In 2010 he won the Young Reporter Competition of the International Committee of the Red Cross (ICRC). Jacome’s photos have appeared in publications such as Foreign Policy Magazine, The Guardian, Vice Magazine, CNN Photo Blog, and the Miami Herald. Jacome’s work has also been exhibited in London, Amsterdam, Beirut, Geneva, Amsterdam, Quito, and Washington DC.

For additional information, please contact: Anna Yovka, PR manager: yovkanna@gmail.com

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.