EN

ЕДУАРД ДИМШИЦ ПРО КОЛЕКЦІЮ ТВОРІВ МАРІЇ ПРИМАЧЕНКО ТА ВИСТАВКУ У ЛЬВОВІ

Відкриття виставки “Дарую Україні!” з колекції Едуарда Димшица (Київ) відбулося 27 липня 2022 року в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (НМЛ).

Текст організаторів: 

До експозиції увійщло близько ста творів Марії Примаченко (1908-1997) з колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшица.
Подія приурочена до Дня української державності, — свята, яке ми вперше відзначатимемо 28 липня 2022 року.

Марія Примаченко (1908 (1909) – 1997) — яскрава представниця “наївного” мистецтва, яка виробила унікальний впізнаваний стиль; створила цілий всесвіт чудернацьких істот, звірів, птахів, квітів. Для її творчості характерні: яскрава, гармонійно збалансована колористика творів, різноманітність композиційних вирішень, багата орнаментика — рослинна та геометрична, сюжетне різнобарв’я.

Переважна частина експонованих композицій на виставці “Марія Примаченко. «Дарую Україні!»” репрезентують пізній період творчості мисткині, останнє десятиріччя її життя. Дослідник Едуард Димшиц збирав їх упродовж 30 років. Більшість робіт він придбав у родини художниці, в її батьківській оселі в селі Болотня, що на Київщині.

Задум влаштувати цю виставку в НМЛ виник спонтанно, зізнається колекціонер. Оскільки з міркувань безпеки у музеї зараз демонтовано всі постійні експозиції, Едуард Димшиц разом із генеральним директором установи Ігорем Кожаном вирішили організувати тимчасову.

“Коли зайшла мова про те, кому її потрібно присвятити, то без вагань вирішили, що це має бути Марія Примаченко, — ділиться мистецтвознавець. — Якщо б ми запитали наших сучасників, який художник зараз є уособленням України в образотворчому мистецтві чи загалом у мистецтві, то, я гадаю, почули б ім’я Марії Примаченко”.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну про художницю почали говорити ще активніше. Однією з причин стало зруйнування росіянами краєзнавчого музею в селищі Іванків Київської області, де зберігалися її роботи. Однак, на щастя, твори врятували місцеві жителі.
За словами дослідника, ім’я мисткині неодноразово згадувалося від початку повномасштабної війни. Під час двох благодійних аукціонів: у Венеції та того, який організував фонд Сергія Притули, продали дві роботи Марії Примаченко. Отримані кошти скерували на підтримку ЗСУ та на допомогу культурним ініціативам й інституціям. Також цьогоріч на Венеційській бієнале презентували дві роботи художниці з фондової збірки НМЛ.

“Особливо зараз, під час війни, творчість Марії Примаченко є важливим складником культурного фронту. Її щире та геніальне мистецтво, глибоко вкорінене у землю народу, знову проростає новими сенсами. Різнобарвне малярство мисткині порушує близькі сьогоденню теми”, — пояснює завідувачка відділу народного мистецтва НМЛ Любава Собуцька.

У творчому доробку Марії Примаченко є ряд композицій, присвячених темі війни, зокрема об’єднаних підписом- примовкою: “Атомна війна, будь проклята вона!”. Одну з них буде представлено в експозиції виставки.

“Відомо, що її коханий чоловік загинув під час Другої світової війни. Рефлексуючи на цю втрату, вона малювала солдатські могили, чудернацьких звірів, які уособлювали війну”, — додає Едуард Димшиц.

Художниця зображувала сцени проводжання чоловіка, брата чи сина на війну. Свої букети та вазони з квітами й птахами вона присвячувала солдатам, прикордонникам, воїнам; бажала їм щасливого повернення, описує Любава Собуцька.

Мисткиня часто доповнювала роботи оригінальними текстовими підписами, які органічно пов’язані з малюнками, і допомагають нам розшифрувати, “прочитати” закладену алегорію. У межах виставкового проєкту окрему увагу буде зосереджено саме на цій частині творчості Марії Примаченко.
Наприклад, одну з робіт 1989 року створення мисткиня підписала так: “Три папуги гудуть,хлопці в армію ідуть. Бажаю їм щастя,
щоби повернулися додому!”

Творчість Марії Примаченко якнайяскравіше транслює генетичний код української нації. У ній поєдналися витоки українського образотворчого та поетичного фольклору”, — підсумовує Едуард Димшиц.

Едуард Димшиц

Співкуратор проєкту, академік Європейської академії наук, мистецтв та літератури, почесний академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України.

Любава Собуцька

Співкураторка проєкту, завідувачка відділу народного мистецтва Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ ІМ. АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Одна з найвизначніших в Україні скарбниць національної культури та мистецтва. Понад 175-тисячне зібрання НМЛ віддзеркалює еволюцію художньої культури України впродовж дев’яти століть. Предметом особливої гордості є найбагатша у світі збірка українського сакрального мистецтва ХІІ–ХVІІІ століть, найбільш вартісне в якій — зібрання творів іконопису ХІV–ХVІІІ століть (понад 4 000 од.).

Музейний заклад постав 1905 року під назвою «Церковний музей» як приватна фундація митрополита Галицького Андрея (графа) Шептицького. У плині швидкого розвитку фундації та зростання збірок під орудою І. Свєнціцького – відомого науковця в галузях славістики, історії мистецтва, книгознавства та першого директора музею (1905–1952) – офіційну назву закладу було змінено на “Національний музей у Львові” (1911). Відтак 13 грудня 1913 року відбулося святкове відкриття першої музейної експозиції, під час якого Основник урочистим актом проголосив передання музею в дар українському народові.

У грудні 2005 року з нагоди 100-ліття від часу створення музей набув статус національного і дістав ім’я Основника.

КОНТАКТИ

Сайт:
nml.com.ua

THE EXHIBITION “MARIA PRYMACHENKO: «I AM GIVING TO UKRAINE!»” WILL TAKE PLACE ON JULY 27 2022 IN ANDREY SHEPTYTSKY NATIONAL MUSEUM IN LVIV

The opening date of the exhibition was not chosen by chance: it will take place on the eve of the Day of Ukrainian Statehood that will be celebrated for the first time.
The opening of the exhibition will take place on July 27 2022 at 4 PM, in the main building of the museum (20, Svobody Avenue).

“MARIA PRYMACHENKO:
«I AM GIVING TO UKRAINE!»”

Maria Prymachenko (1908 (1909) – 1997) – is an outstanding rep- resentative of the naïve art. She developed her own artistic style which is characterized by the richness of ornamentation, floral and geometrical, and a wide range of genre compositions.
The exhibition will highlight about a hundred works by Maria Pry- machenko. The majority of compositions will reflect the last decade of the artist’s creative life.
The art pieces belong to the private collection of the Ukrainian art historian, academician Eduard Dymshyts (Kyiv). The scholar has been studying them for the past thirty years. Most of them were purchased from the paintress’ family and brought from her home in the village of Bolotnia (Kyiv region).
«The idea to organize this exhibition at the Andrey Sheptytsky Na- tional Museum in Lviv emerged spontaneously», – admits Eduard Dymshyts. – «Since for security reasons all the permanent exhibi- tions have been dismantled, together with the General Director of the Museum Ihor Kozhan, we decided to hold a temporary exhibition. When it came to question whom this exhibition should be dedicated to, we decided without hesitation – it should be Maria Prymachenko», – says the art critic.
«If we were to ask our contemporaries, which artist can be called the personification of Ukraine in the visual arts or in art in general, I think, we would hear the name of Maria Prymachenko», – adds Eduard Dymshyts.
After russia`s full-scale invasion of Ukraine the paintress was even more talked about. One of the reasons was the destruction by the russians of the local lore museum in the village of Ivankiv in the Kyiv region, where her works were held. However, fortunately, the works were saved by local residents.
Since the beginning of the war the name of the artist has been re- peatedly mentioned, as the scholar explained. During two charity auctions, in Venice and the auction, organized by Serhiy Prytula, two works by Maria Prymachenko were sold. The raised funds were directed to the support of the Armed Forces of Ukraine and assistance to cultural initiatives and institutions. Also this year, two works by Maria Prymachenko from the Museum`s collection were presented at the Venice Biennale.
«Especially now, during russia`s war in Ukraine, the creative legacy of Maria Prymachenko is an important component of the cultural front. Her sincere and ingenious art, deeply rooted in native land, again sprouts with new meanings. The multicolored paintings by the artist raise topical issues of today`s life», – explains Liubava Sobut- ska, Head of the Department of Folk Art of the Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv.
In the creative legacy of Maria Prymachenko there are a number of compositions dedicated to the theme of war, especially united by the caption-proverb: «Atomic War – Be Damned!». One of them will be shown at the exhibition.
«It is known that her beloved husband died during the Second World War. Reflecting on that loss, she painted soldiers` graves, whimsical beasts that personified the war», – adds Eduard Dymshyts.
The paintress depicted the moment of seeing off to the war – a husband, brother or son. She dedicated her bouquets and vases with flowers and birds to soldiers, border guards, and warriors; she always wished them a happy return, as Liubava Sobutska told.
The artist often supplemented her works with original textual cap- tions which are closely connected with her drawings; they help us decipher and read the underpinning allegory. Within this exhibition, particular attention will be paid to this part of Maria Prymachenko`s works.
For example, one of the works, dated to 1989, the artist signed as follows:
«Three parrots are humming, Guys go to the army.
I wish them to be happy And to come back home!»
«Maria Prymachenko`s creativity transmits the genetic code of the Ukrainian nation as vividly as possible. It combines the origins of Ukrainian visual and poetic folklore», – concludes Eduard Dymshyts.

ADDITIONAL INFORMATION

Eduard Dymshyts

Co-curator of the art project “Maria Prymachenko. «I Give To Ukraine!»”, academician of the European Academy of Sciences, Arts and Literature, Honorary Academician of the National Academy of Arts of Ukraine, Merited Arts Functionary of Ukraine.

Liubava Sobutska

Co-curator of the art project “Maria Prymachenko. «I Give To Ukraine!»”, Head of the Department of Folk Art of the Andrey Shep- tytsky National Museum in Lviv.

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.