EN

Група “МИР”

Виникла у 1995 році за ініціативи її єдиних ченів – одеських концептуалістів Ігоря Гусєва та Сергієм Онуфрієв та сприяння міжнародного куратора та галериста Марата Гельмана.

Свою художню діяльність художники характеризують як «трансакціонизм».

«Задача мистецтва, за уявленням Групи МИР, полягає в орієнтації в новому вільному світі, створенні путівника, але не того, де все пояснено та показано, ніби воно реальне, стабільне та передбачуване, безперервне, обʼєктивне та самостійне.

Наш путівник — навігатор у світах невизначеності та невідомому, сталкінг у паралельних країнах, де можливості перевищують рівень оснащеності…

І ми створюємо багато ілюстрований атлас підводного світу, куди можна по-справжньому пірнути. Не уводити від проблем, але дати зрозуміти, що проблеми ілюзорні та світ даний нам у відчуттях через стрічку новин.

Вирішити проблеми можна, тільки зрозумівши їх фіктивний характер. Саме цією стороною природи речей і займається група МИР.» – Сергій Ануфрієв про діяльність групи.

Роботам властива притаманна одеському концептуалізму іронія, підміна та викривлення понять, оформлених у живописну форму. Художники звертаються до мистецької традиції, яку започаткували ще наприкінці ХІХ століття в Одесі Киріяк Костанді та Сергій Нілус. Проте в творах концептуалістів традиційний жанр є лише інструментом для втілення задуму, втрачаючи свою самодостатню зображальну якість.