ПРО КОПІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ

Лада Міляєва (Київ) та Марія Скирда (Київ) в Національному художньому музеї України.
бачите помилку, пишіть сюди